Zarząd NSZZP CSP

cymakonska_dpPrzewodnicząca – Dorota Cyma – Końska

Wiceprzewodniczący:Eżbieta Parzych
Wiceprzewodniczący: Jacek Kuźmiński
Wiceprzewodniczący: Marek Walczak
Członek: Maciej Gawkowski

 

Zapraszamy do kontaktu.