WKR

Elżbieta Parzych – Przewodnicząca

Bogdan Balcerowski – Wiceprzewodniczący

Danuta Korolczuk – Członek