Koła

Nr 1. Zakład Słuzby Prewencyjnej:

Dorota Cyma-Końska – Przewodnicząca Koła (Przewodnicząca ZS NSZZP)

Rafał Wójcik – Wiceprzewodniczący Koła (Wiceprzewodniczacy ZS NSZZP)

Elżbieta Parzych – Wiceprzewodnicząca Koła (Przewodnicząca WKR)

Nr 2. Zakład Ruchu Drogowego:

Zenon Jagielski – Przewodniczący Koła

Sławomir Hołoweńko – Wiceprzewodniczący Koła

 

Nr 3. ZKP i ZSS:

Maciej Gawkowski Przewodniczący Koła (Członek ZS NSZZP)

Rafał Krajewski – Wiceprzewodniczacy Koła

Nr 4. ZSK i Zespół Psychologów:

Andrzej Lazur – Przewodniczący Koła

Danuta Korolczuk – Wiceprzewodniczaca Koła (członek WKR)

 

Nr 5. ZIP:

Hubert Kowalik – Przewodniczący Koła

Jacek Kuźmiński – Wiceprzewodniczacy Koła (Wiceprzewodniczacy ZS NSZZP)

Marek Walczak – Wiceprzewodniczacy Koła (Wiceprzewodniczacy ZS NSZZP)

Edyta Witkowicz – Wiceprzewodniczaca Koła

Nr 6. Wydział Dowodzenia, WŁiOJ, Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia:

Bogdan Balcerowski – Przewodniczący Koła

Mikołaj Pietrak – Wiceprzewodniczacy Koła

 

Nr 7. Wydział Prezydialny, WOIN, Kadra Kierownicza

Dariusz Boruszewski – Przewodniczący Koła

Andrzej Maciaszkiewicz – Wiceprzewodniczacy Koła